Bezwaar leges verhoging (update mei 2020)!

Let op! Update MEI 2020.

bezwaar leges WWM algemeen versie 2020-5

1e ingebrekestelling bij geen antwoord op bezwaar leges WWM versie 2020-5

Hoe staat het met de bezwaren tegen de leges? SV de Bunker praat u bij.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een taskforce aan het werk gezet om de bezwaren op te pakken. Het blijkt dat er zijn brieven kwijtgeraakt bij de politie én bij het Ministerie. De Korpschef heeft alle bezwaren tegen de leges naar een verkeerd adres bij het Ministerie van Justitie gestuurd. Ook blijkt de administratie bij het Ministerie niet goed te functioneren. Dit is de mogelijke oorzaak, dat velen nog geen antwoord of een onjuist antwoord hebben gekregen op hun bezwaar. Eerdere afwijzingen van het bezwaar zijn mogelijk daarmee niet rechtsgeldig genomen. De fout ligt bij de politie en het Ministerie. Alleen al omdat de overheid wettelijk verplicht is om verkeerd geadresseerde correspondentie door te sturen naar het bevoegde gezag.

Wie eerder bezwaar heeft gemaakt en daar wel of geen antwoord op heeft gekregen, kan dit doorsturen naar secretarissvdebunker@gmail.com (kan via linkje bij “contact”). Die zorgt dat het direct terecht komt bij de task force die de achterstallige bezwaren en onbevoegde besluiten behandelt. Degenen die nog geen antwoord hebben ontvangen, kunnen ook direct hierbij een in gebreke stelling voegen. Wie al een in gebreke stelling had opgestuurd, kan die bijvoegen. Als die brieven zijn bijgevoegd wordt meteen voor jou een verzoek gedaan, om de dwangsom (€ 1.442!) aan je over te maken (SV de Bunker waardeert dan een donatie).

Boven aan dit artikel vindt je de nieuwe versie van de standaard bezwaarbrief met het juiste adres.

Het blijft belangrijk om weer een bezwaar brief te sturen, elke keer nadat je leges hebt betaald. Dus heb je al een brief verzonden, en moet je weer leges betalen voor verlengen of bijschrijven, is het van belang wederom een bezwaarbrief te versturen. Dit geldt ook voor leges voor een verenigingsverlof! Bezwaar maken kan binnen 6 weken na betalen. Je stelt in ieder geval je claim veilig, mocht er in de toekomst een gunstige uitspraak komen heb je het recht om je leges terug te vorderen. Dus; bij elke leges betaling een bezwaarschrift indienen!

Corona. Vanwege corona voert de politie momenteel geen verlengingen of bijschrijving uit. U wordt schriftelijk opgeroepen om de leges te betalen en krijgt het verlengingsbesluit per post thuis. Ook dan kunt u bezwaar maken tegen opgelegde leges.

Geantidateerde brieven van het Ministerie. Het wordt gewaardeerd als je een kopie van je brief stuurt aan secretarissvdebunker@gmail.com (kan via linkje bij “contact”) en een kopie wanneer je antwoord krijgt op je bezwaar. Let op de datum van ontvangst en de datum op je brief! We krijgen berichten binnen dat het Ministerie in een aantal gevallen, brieven heeft geantidateerd. Daardoor wordt de schijn hoog gehouden, dat er tijdig werd geantwoord. Is dit bij jou ook het geval? Noteer “datum ontvangst op” (met de datum) op de brief en stuur een scan of foto mee.

Nog steeds niets gehoord op je bezwaar? Vul na 6 weken (of langer, er is hier geen eind datum) de standaard in gebreke stelling in, en stuur die op. Als de Minister te laat antwoordt, gaat er een dwangsom lopen vanaf € 23 per dag die kan oplopen tot maximaal € 1.442. (Vandaar het belang van het Ministerie om te antidateren.) Ook dan graag contact, wanneer er antwoord komt, maar zeker ook wanneer er géén antwoord komt.

Laten we de kosten voor het onwettige beleid en de onzorgvuldige uitvoering leggen waar die horen; bij het Ministerie. En niet toestaan dat ze deze kosten afwentelen op de verlofhouders.

Samen sterker!

1e ingebrekestelling geen antwoord op bezwaar leges WWM 2020-05

bezwaar leges WWM algemeen versie 2020-05