Leges – bezwaarschrift

Onkostenvergoeding (leges) Wet wapens en munitie (WWM) – administratief beroep


Stand van zaken in de strijd tegen de hoge onkostenvergoeding WWM 26 januari 2022


Per 2019 werden de onkostenvergoedingen voor verloven verdubbeld, terwijl de belangen-verenigingen zoals SV de Bunker hadden aangegeven, dat dit buitensporig is en hier geen
draagvlak voor is. Het lijkt erop dat de politie en in het kielzog van de politie, het Ministerievan Justitie en Veiligheid (J&V), onze hobby zo veel mogelijk wil ontmoedigen. Onderandere door de kosten te verhogen. De overheid verhoogt de eisen aan ons eenzijdig, en berekent ons de kosten van de uitvoering daarvan door hen aan ons door. Hier is dan ook veel weerstand tegen.


Inmiddels zijn er diverse rechtszaken geweest over de onkostenvergoeding waarvan in hoofdzaak wij niet in het gelijk zijn gesteld omdat er op hoofdlijnen werd getoetst door de
rechter. Daar is hoger beroep voor aangetekend, en wij hopen dat deze hoger beroepszaken in de eerste helft van 2022 voorkomen (inzake leges betaald in 2019!). Op een aantal onderdelen zijn wij wel in gelijk gesteld zijn en er is inmiddels ook deels tot (terug)betaling overgegaan. Maar wij zijn er nog niet, en gaan dus nog even door tot aan de Raad van State om ons recht te gaan behalen. Dat gaat lukken als jullie ons blijven steunen middels doneren.

Er blijven klachten komen over zowel de betaalde onkostenvergoeding als over de door de politie berekende dubbele verlengingskosten. Iedereen kan binnen 6 weken na het betalen
van de onkostenvergoeding WWM administratief beroep aantekenen. Een model brief administratief beroep-onkostenvergoeding kun je onderaan vinden en downloaden. Daarna hoef je dit administratief beroep alleen nog maar in te vullen, te ondertekenen en aan het Ministerie van J&V op te sturen.

 

Waarom zou je administratief beroep aantekenen tegen de onkostenvergoeding
WWM?


 Je vindt de onkostenvergoeding, met name voor de jaarlijkse verlenging, te hoog


 Je bent het er niet mee eens dat de onkostenvergoeding steeds eenzijdig door de overheid wordt verhoogd zonder dat hier iets in ons individuele belang tegenover staat


 Je vindt het een slechte zaak dat over de onkostenvergoeding WWM geen financiële verantwoording wordt afgelegd door de politie


 Je wilt bijdragen aan het afgeven van een signaal aan het Ministerie dat je het er niet mee eens bent


 Je vindt dat er al lange tijd wordt gesold met de rechten van sportschutters

 

 Wanneer de Raad van State ons in het gelijk stelt, kun je je teveel betaalde onkostenvergoeding terugvragen


 Of een combinatie of al bovengenoemde redenen.

 

Tot op heden wijst het Ministerie van J&V elk administratief beroepsschrift tegen de betaalde onkostenvergoeding af. Echter, indien we de rechtszaak bij de Raad van State
winnen, kunnen alle mensen die eerder ook een administratief beroep hebben aangetekend, óók hun onrechtmatig betaalde onkostenvergoeding WWM terug vorderen.


Voor donateurs hebben wij de mogelijkheid de klachten te bundelen zodat een gezamenlijke afhandeling van de terugbetaling plaats kan vinden. Dit wordt dan gebundeld
geregeld door onze juristen die hier mee bezig zijn.


Let op: Omdat wij alleen dankzij onze donateurs dergelijke juridische stukken kunnen bekostigen en faciliteren, mogen alleen onze donateurs het antwoord van het Ministerie
van J&Vop hun administratief beroep aan mij mailen (secretarissvdebunker@gmail.com) zodat wij deze reacties  kunnen verzamelen en gezamenlijk ter afhandeling toevoegen aande lopende rechtszaken hierover.
Mensen die niet doneren hoeven dus ook niets aan te leveren en die mogen zelf voor afwikkeling zorg dragen. Uiteraard mogen ze ook de modelbrief op de website gebruiken.

Wij raden iedereen die nu (dubbele) onkostenvergoeding heeft moeten betalen aan, om hiertegen administratief beroep aan te tekenen omdat wij hierdoor als sportschutters (en
jagers) een duidelijk signaal afgeven dat wij het niet eens zijn met alle onnodig kostenverhogende maatregelen die de overheid denkt te kunnen doorvoeren.

Het is nu een gunstig moment om een dergelijk signaal af te geven; zoals je weet heeft het Ministerie van V&J opdracht van de 2 e Kamer gekregen om het stelsel van de WWM
door externe deskundigen te laten beoordelen èn hen vervolgens hierover te laten adviseren. Hiervoor wordt de Commissie Van Dam opgericht. De beoordeling en adviezen
van deze deskundigen zullen worden meegenomen in een grondige revisie van de huidigen WWM.

Dit omdat de 2e Kamer beseft dat het huidige stelsel van de WWM (inclusief de CWM en RWM) een onoverzichtelijke, onwerkbare brei van regels is geworden.
Het zou voor ons (sportschutters en jagers) een geweldige uitkomst zijn als de huidige verlening van onze verloven, in aansluiting op de EU Vuurwapenrichtlijn, verandert naar
eens in de 5 jaar.
Met andere woorden: laat ze in Den Haag van je horen door administratief beroep aan te tekenen tegen de hoge kosten van onkostenvergoeding en tegen de dubbele (lege)kosten
van verlenging over de periode 2020 en 2021.

 

Natuurlijk kan je nu meteen een donatie van € 25,00 (of meer) naar ons overmaken op IBAN  NL38 RABO 0319 0391 61 waarmee je je als donateur aanmeldt.

 

Zeg nu zelf; makkelijker kunnen we het voor onze donateurs toch niet maken? Doe er je voordeel mee!

 

Het in gebreke stellen kan door middel van een simpel briefje maar je kunt ook een formulier gebruiken:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2008/11/11/formulier- ingebrekestelling


Modelbrief downloaden van website Bunker, er zijn 2 versies; 1 voor de “gewone” leges. De andere model brief is voor wanneer je dubbel hebt betaald; voor het komende jaar en
achteraf voor de ambtshalve verlenging vorig jaar.

 

Bezwaarbrief leges: modelbrief-admin-beroep-leges-WWM-verlenging-versie-2022-1 (3)

 

Bezwaarbrief dubbel betaalde leges: modelbrief admin beroep-leges-WWM-dubbel betaald 2020 en 2021 verlenging-versie-2022-01 (1)