Zoals velen inmiddels zullen weten, strijdt SV de Bunker – sinds
2007 – tegen het onrecht en de betutteling dat ons sportschutters,
maar ook de jagers, in Nederland wordt aangedaan.

Waar het ons op de eerste plaats om gaat, is dat de regelgeving
aangaande de schietsport op een correcte- en wettelijk basis stoelt
en ook op die wijze wordt gehandhaafd.

Wanneer dat het geval is, is de kans groot dat de handhaving van die
regelgeving tot veel minder conflictsituaties zal leiden.

Zaken als onrechtmatig en willekeurig handelen van instanties en
overheid, zullen dan sneller kunnen worden aangepakt.

Helaas is dit nu nog niet zover; sinds 2007 hebben we daardoor,
samen met een aantal juristen, besloten de strijd in de rechtbank
aan te gaan tegen het willekeurig en onwettig handelen van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie, de politie en de knsa.

Dit heeft geresulteerd in het voeren van een aantal langdurige,
moeizame, vervelende en energie slopende rechtszaken – tot aan de
Raad van State toe – waarbij wij veel tegenwerking van zowel het
Ministerie van Veiligheid en Justitie als van de politie en de knsa
hebben ondervonden.

Alle rechtszaken die SV de Bunker tot nog toe heeft gevoerd, hebben
wij gewonnen.

Uiteraard heeft SV de Bunker ook oplossingen voor deze
problematiek aangedragen, waarbij de simpelste oplossing was,
terug te keren naar de situatie en wetgeving van voor 2004.

Daarnaast hebben wij een voorstel van ‘hanteringsverlof’ ingediend,
waarvan wij vermoeden dat er niet serieus naar is gekeken, waarbij
Jacobs & Joosten Juristen – waarmee wij nauw samenwerken –
angstvallig buiten de besprekingen en totstandkoming ervan werden
gehouden.

SV de Bunker blijft strijden voor het recht van sportschietend (en
jagend) Nederland; zo bereiden wij op dit moment rechtszaken voor
over de e-screener en de sinds 2019 verhoogde leges.

Je bent – op afspraak – van harte welkom eens bij ons te komen
kijken, ook al hebben wij momenteel een ledenstop.

Stuur voor een afspraak even een mailtje aan: secretarissvdebunker@gmail.com en wij zien je graag verschijnen.