Donateurspas

Donateurspas

Al jaren strijden wij tegen het onrecht en de betutteling dat ons,
sportschutters, maar ook jagers in Nederland wordt aangedaan.

Uit eigen ervaring hebben wij inmiddels meerdere rechtszaken
moeten voeren om onze geliefde sport te mogen blijven beoefenen.
Hierbij hebben wij alle tot nog toe gevoerde rechtszaken gewonnen.

Waar het ons op de eerste plaats om gaat, is dat alles wettelijk juist
is. Regelgeving moet op juiste wettelijk basis worden uitgevoerd.
Je zult begrijpen dat SV de Bunker dit resultaat alleen heeft kunnen
bereiken door nauw samen te werken met een groep terzake kundige
juristen.

Met deze ervaring hebben wij besloten ons sterk te maken en op te
komen voor de rechten van sportschietend Nederland. In eerste
instantie willen wij zaken aanpakken waarbij het algemeen belang
(zoals de e-screener, waarover wij een rechtszaak voorbereiden) van
de sportschutters wordt gediend.

Natuurlijk staan wij daarnaast zo mogelijk ook de individuele
sportschutter bij met raad/advies omtrent regelgeving en de
uitvoering daarvan, wanneer deze problemen ondervindt met de
lokale of regionale KCT.
Onder bij staan bedoelen wij ook dat wij zo nodig voor jou in de
pen klimmen of namens jou gaan bellen.

Zo mogelijk, omdat wij op dit moment niet de financiële middelen,
noch de mankracht hebben om alle individuele sportschutters
onmiddellijk te kunnen helpen. Elke zaak vergt veel onderzoek en
dus ook veel tijd, ook al lijkt het veel simpeler dan het is.

Ben jij een betrokken en gemotiveerde sportschutter die opkomt
voor zijn rechten als schutter en nog vele jaren plezier wil hebben in
de schietsport?
Help ons dan financieel om onze strijd, ook voor jou, voort te zetten.

Hoe?

Al voor slechts € 25,00 per jaar  wordt je donateur, waardoor wij
meer (en misschien uiteindelijk alle) individuele sportschutters met
raad en daad bij kunnen staan.

Je zult er beslist geen spijt van krijgen en het sterkt ons in de strijd
tegen verdere inperking en betutteling van ons sportschutters…

Hoe wordt je donateur:
Maak vandaag nog € 25,00 (mag ook meer zijn ) over op:
IBAN  nl38rabo0319039161
t.n.v. Schietsportvereniging De Bunker
onder vermelding van Donatiepas
en je naam en adres

Zonder naam en adres kunnen wij je de pas niet opsturen.

Binnen enkele dagen nadat je donatie op onze bankrekening staat
bijgeschreven, ligt de Donateurspas bij jou in de brievenbus.

Waarborging anonimiteit
Namen en/of adresgegevens van onze donateurs worden niet
genoteerd, waardoor je anonimiteit bij ons blijft gewaarborgd.

Alvast bedankt voor je donatie.

Samen zijn wij sterker!