Bezwaar verhoging leges verloven

Het besluit van onze Minister berust helaas op een paar dwalingen. Aangezien beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald, is een concept brief geschreven voor de belangen behartigende verenigingen, om tegen het besluit van de legesverhoging in bezwaar te gaan. Ik stel u het concept ter beschikking om toe te passen naar uw eigen inzicht.

 

.

 

Voorstel strategie tegen legesverhoging;

  1. Belangen vertegenwoordigende organisaties/verenigingen tekenen bezwaar aan tegen de hoogte van de leges zoals aangekondigd;

 

  1. De nieuwe regeling gaat per 1 januari 2019 in. Zoveel mogelijk verlofhouders informeren als ze nog een bijschrijving willen of een nieuw verlof, ze dat voordeliger in 2018 kunnen aanvragen. De datum van indienen is leidend voor de berekening van de leges.

Noot; leden kunnen in 2018 hun formulier invullen en schriftelijk indienen, met daarbij de opmerking dat de datum indienen bepalend is voor het opleggen van de leges. Ook al wil de politie dan pas volgend jaar de afspraak maken (dat moment nadert alras) !

 

  1. Mocht de Minister niet of niet tijdig zijn besluit intrekken, kunnen de verlofhouders in 2019 zelf ook nog bezwaar maken tegen de aan hun opgelegde leges. Zie bijgevoegd (voorstel) standaard bezwaarschrift voor de individuele verlofhouder om bezwaar te maken.

Mocht in een rechtszaak later namelijk het legesbesluit sneuvelen, dan krijgen alléén degenen die bezwaar hebben gemaakt, de teveel betaalde leges achteraf terug.

 

Beide brieven en de informatie in deze email mag u gebruiken en naar eigen inzicht aanpassen, in het belang van de verlofhouders WWM in Nederland.

Het bezwaar geeft de Minister een kans tot herstel en daarmee schadebeperking voor alle betrokkenen, als hij snel optreedt en het besluit intrekt.

Beide andere actie punten zijn voor kosten beperking door verlofhouders zelf.

 

 

Hieronder de printvriendelijk versie van de brieven. Naam adres ect invullen ondertekenen en opsturen.

 

 

Samen sterker!

 

Brief individueelBrief vereniging