Eisen schietvereniging

Waar moet  je aan voldoen om een schietvereniging en verenigingswapens te hebben.

 

Je moet statuten (liefst bekrachtigd bij notaris) en een huishoudelijk reglement hebben.

Bij Kamer van Koophandel ingeschreven staan als Schietvereniging.

 

 

Is dat voldoende voor aanvragen verenigingswapens? Jazeker, meer is niet nodig.

 

Dus voor .22 en wapens met magazijnen minder dan 20/10 patronen heb je verder niets nodig en kan je zo verenigingswapens aanvragen evenals persoonlijke wapens (individueel verlof). Dus zat leuke wapens om je hobby mee uit te oefenen.

 

 

Erkend door de minister rechtstreeks of via knsa hoeft alleen maar als je groot capaciteit magazijnen in je wapen wil hebben. Dus pistool +20 en geweer +10 patronen.

De magazijnen op zich mag je wel hebben maar absoluut niet in je wapen stoppen. Of er moet er een restrictor  in aangebracht zijn waardoor er niet meer patronen in kunnen dan toegestaan is.

Dus doe er jullie voordeel mee en bespaar heel veel kosten en beperkingen voor jullie leden door weg te blijven bij knsa.

 

 

Tekst uit bovenstaande email:

Geachte heer XXXX,

 

Op XX xxxxxxxxxx hebt u bij de minister van Justitie en Veiligheid een verzoek tot erkenning van uw schietvereniging, zoals bedoeld in artikel 6b van de Wet wapens en munitie. In de eerste plaats mijn excuses dat ik u nu pas reageer. Ik heb geprobeerd u telefonisch te bereiken maar dat is helaas niet gelukt. De reden dat ik u per mail contacteer is om zeker te stellen dat het zinvol uw aanvraag verder in behandeling te nemen. De erkenning is namelijk alleen maar voorgeschreven voor verenigingen die schietsportdisciplines aanbieden waarvoor zogenaamde grote patroonmagazijnen gebruikt moeten worden (magazijnen met een capaciteit van meer dat 10 dan wel 20 patronen). Mijn vraag aan u is of die disciplines inderdaad bij uw vereniging beoefend worden? (Ik heb zelf altijd het beeld gehad dat dat bij Gildes niet het geval was en dat eigenlijk alleen met enkelschots geweren of buksen geschoten wordt.) Is uw antwoord ontkennend, dan hoeft uw vereniging helemaal niet door de minister erkend te worden. Ik hoor graag van u.

 

Met vriendelijke groet, | With kind regards,

Jean Luc Luijs
senior beleidsmedewerker |

……………………………………………………………………….
Ministerie van Justitie en Veiligheid | Ministry of Justice and Security
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving | Directorate General for the Administration of Justice and Law Enforcement
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding | Law Enforcement Department
Criminaliteit en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | P.O. Box 20301 | 2500 EH | Den Haag | The Netherlands
……………………………………………………………………….
+31 (0)6 53 98 04 92
j.l.luijs@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/venj
……………………………………………………………………….
’s Woensdags afwezig
……………………………………………………………………….
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
……………………………………………………………………….