Bezwaar leges verhoging (update september 2019)!

Let op! Nieuwe Update SEPTEMBER 2019.

bezwaar leges WWM algemeen versie 2019-11

1e ingebrekestelling geen antwoord op bezwaar leges WWM

De Korpschef heeft bekend gemaakt dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid alle bezwaren tegen de leges WWM coördineert. Hieronder de nieuwe versie van de standaard bezwaarbrief met het juiste adres. Hoewel dit bijna niet verkeerd kan gaan; de overheid is verplicht om verkeerd geadresseerde post tijdig door te sturen naar het juiste orgaan.

Kennelijk wordt er toch een signaal opgevangen in Den Haag dat het ook met de leges juridisch en beleidsmatig niet goed zit én dat het niet wordt gepikt.

Het blijft belangrijk om weer een brief te sturen, elke keer nadat je leges hebt betaald. Dus heb je al een brief verzonden, en moet je weer leges betalen voor verlengen of bijschrijven, is het van belang wederom een bezwaarbrief te versturen. Dit kan tot binnen 6 weken na betalen. Hieronder de printvriendelijk versie van de brief. Naam, adres, datum etc. (geel gemarkeerd) invullen, ondertekenen en opsturen.

Je stelt in ieder geval je claim veilig, mocht er in de toekomst een gunstige uitspraak komen heb je het recht om je leges terug te vorderen. Dus; bij elke leges betaling een bezwaarschrift indienen!

Het wordt gewaardeerd als je een kopie van je brief stuurt aan secretarissvdebunker@gmail.com (kan via linkje bij “contact”) en een kopie wanneer je antwoord krijgt op je bezwaar. Let op de datum van ontvangst en de datum op je brief! We krijgen berichten binnen dat het Ministerie in een aantal gevallen, brieven heeft geantidateerd. Daardoor wordt de schijn hoog gehouden, dat er tijdig werd geantwoord. Is dit bij jou ook het geval? Noteer “datum ontvangst op” (met de datum) op de brief en stuur ons een scan of foto.

Heb je na 6 weken (of langer, er is hier geen eind datum) nog steeds niets vernomen van het Ministerie? Vul dan de in gebreke stelling in, zie standaard hieronder, en stuur die op. Als de Minister te laat antwoordt, gaat er een dwangsom lopen vanaf € 23 per dag die kan oplopen tot maximaal € 1442. (Vandaar het belang van het Ministerie om te antidateren.) Ook dan graag contact, wanneer er antwoord komt, maar zeker ook wanneer er géén antwoord komt.

Laten we de kosten voor het klungelige en onwettige beleid leggen waar die horen; bij het Ministerie. En niet toestaan dat ze deze kosten afwentelen op de verlofhouders.

Samen sterker!